Benefity

NEXT GENERATION

Cieľ nie je skromný, ani jednoduchý.

Projekt NEXT GENERATION sme nosili v našich hlavách už dlhšie. Primárnym cieľom projektu je vychovať v budúcnosti úspešného slovenského reprezentanta na medzinárodnej úrovni v atletike, v triatlone alebo v inom v športe. Cieľ, ktorý nie je skromný ani jednoduchý, ale viete: ,,Kto nesníva, ten nikdy nič nedosiahne’’. Chceme deti podporiť v ich sne byť úspešný vo svojom športe a disciplíne.

Nehľadáme mládež, ktorá sa chce začať hýbať, ale deti s ambíciou niečo dosiahnuť. Pokusíme sa im vytvoriť, čo najlepšie podmienky nielen pre výkonnostný, ale aj osobnostný rast. V našom holistickom prístupe budeme rozvíjať 4 základné piliere – POHYB, VZDELANIE, MINDSET, REGENERÁCIU.

Tréningové kempy a viac.

Okrem tréningov budeme organizovať aj tréningové kempy, ktorých sa môžu zúčastniť deti rôzynch športových špecializácií.

Tak, ako každý projekt aj náš bude potrebovať čas, aby mohol rozkvitnúť do podoby v akej je naša vízia. Začneme primárne s atletickými tréningami, ktoré budú pod odborným vedením trénerov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním v oblasti trénerstva a bohatými súťažnými skúsenosťami z medzinárodných atletických podujatí: Lea Lendvorského, Alex Štukovej a Šimona Bujnu.

Registrovať sa

Tréningy budú prebiehať v malých skupinách (vek: 10 – 15 rokov):

  • Pondelok – 16:45 (atletická dráha Nevädzová)
  • Streda – 16:45 (atletická dráha Nevädzová)
  • Piatok – 15:00 (Železná Studienka, miesto podľa dohody)

V prípade dohody je možné formou individuálneho tréningu zabezpečiť aj všeobecnú pohybovú prípravu pre športovca, ktorá obsahuje aj silový tréning.

V rámci projektu budeme spolupracovať s odborníkmi z rôznych odborov a plánujeme rozšíriť náš tím o ďalších trénerov s rovnakým nadšením aj z iných športov ako napr. Plávanie, aby sme mohli zabezpečiť komplexnú prípravu nie len pre atléta, ale aj triatlonistu. 🏋️‍♂️🚴🏃

Registrácia je bezplatná.